AZYL OPUŠTĚNÝCH PSŮ V LIBNI

Jsme malý soukromý psí azyl fungující pouze na dobrovolné bázi v režii provozovatelek, které mají plnoúvazková zaměstnání mimo azyl. Nemáme s městem smlouvu o odchytu a umístění nalezených psů - v případě nálezu psa na území hl. města Prahy či hledání zaběhnutého psa je třeba kontaktovat městský útulek Troja

 
 

TROCHA HISTORIE

Soukromý azyl týraných psů v Libni založila Olga Abrahamová se svou maminkou zhruba před 20 lety. Obě majitelky již mnoho let před vznikem tohoto útulku poskytovaly azyl opuštěným a týraným zvířatům ve svém domky u Nymburka. Když kapacita malého stavení přestala dostačovat počtu opatrovaných zvířat, našly majitelky místo v bývalém drážním domku blízko nádraží Libeň, který si uzpůsobily tak, aby pojmul  cca 15 bezprizorních psů.

 

KONEC JEDNÉ ETAPY A ZAČÁTKY NOVÉ....

V roce 2010 paní Abrahamová utrpěla mozkovou příhodu, ze které se již nevzpamatovala a po nějaké době skonala, za několik týdnů poté zemřela i její maminka.  Azyl s 18 psy tak zůstal v péči nás dobrovolnic, které jsme v útulku již nějakou dobu pravidelně a neúnavně vypomáhaly. S velmi omezenými finančními i časovými možnostmi (zaměstnání na plný úvazek, mateřská) jsme se rozhodly nenechat naše svěřence napospas osudu a dát jim šanci na domov či dožití v azylu.

Některé z mladších psů v dobré fyzické i psychické kondici se nám podařilo úspěšně udat novým majitelům. Několika zbylým svěřencům, u kterých byla šance na adopci snížená kvůli jejich nedobrému fyzickému a/nebo psychickému stavu, jsme zajistili klidné dožití v rodinných podmínkách

 

NADĚJE PRO ZVÍŘATA, o.s., A POKRAČOVÁNÍ

V roce 2011  jsme za účelem řádného provozování azylu založili občanské sdružení NADĚJE PRO ZVÍŘATA a v rámci svých možností pokračujeme v jeho provozu. 

Ke svým psím svěřencům máme velmi osobní vztah, zajišťujeme jim nejen důstojné, rodinné podmínky přebývání, ale také veškerou potřebnou veterinární péči, jak preventivní, tak léčebnou, důsledně dbáme na kastrace a čipování našich svěřenců a také na dostatečné a co nejčastější venčení všech psů, jimž to zdravotní a psychický stav umožňuje, i na jejich socializaci. Všichni naši svěřenci odcházejí do prověřených domovů kastrovaní, čipovaní, odčervení, odblešení. Provádíme také pravidelné následné kontroly adoptovaných psů. 

Se zájemci o kontakt se zvířaty a pomoc dobré věci rozvíjíme spolupráci ve formě dobrovolnictví. Našich stálých dobrovolníků si velmi vážíme a máme s nimi vřelé vztahy. Pomáhají  nám zejména s venčením, ale také při úklidových a zvelebovacích akcích v našem azylu, ale i v jiných oblastech jako stříhání, převozy, poskytování dočasné péče apod. 

Azyl provozujeme ve svém volném, mimopracovním čase (máme plnoúvazková zaměstnání mimo azyl) a bez jakékoli pomoci úřadů.  Chod azylu je tedy závislý na ochotě a obětavosti majitelů, kteří práci věnují téměř veškerý svůj volný čas, na darech od jednotlivců a sponzorů a na pomoci doborovlníků. 

Všechny, kteří se budou chtít přesvědčit o tom, jak se o pejsky staráme, samozřejmě rádi uvítáme. 

ROZŠIŘOVÁNÍ ČINNOSTÍ

Po celou dobu fungování azylu se věnujeme i vzdělávací a aktivačním činnostem. Už v roce 2012 jsme započali spolupráci s organizacemi, které se zabývají pomocí lidem s duševním či fyzickým postižením (http://www.osbaobab.cz/home a http://www.osboruvka.cz/http://lata.cz/), jejichž klienti k nám běžně docházejí venčit psy a trávit s nimi čas, někteří u nás dokonce dělají praxi, která jim později může umožnit najít zaměstnání v oblasti péče o zvířata. Tuto svou činnost považujeme za velice důležitou, jelikož umožňuje začlenění a prospěšný kontakt se zvířaty lidem, kteří proto v reálném životě mají omezenější možnosti, proto tuhle oblast v rámci možností dále rozvíjíme.

Dále jsme se v průběhu roku 2012 začali také věnovat osvětové a informační činnosti v oblasti ochrany zvířat a péče o zvířata, zejména mezi mladými lidmi, ale i širší veřejností a též  podpoře dobrovolnictví u veřejnosti. Vydali jsme vzdělávací příručku pro ZŠ s cílem vzdělávat v oblasti zodpovědného chvoatelství a spolupracujeme s několika ZŠ, zejména se ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Praha 9 Čakovice a ZŠ U Parkánu v Ďáblicích, jejíž třídy pravidelně navštěvují informační vzdělávací besedy u nás v azylu a oslovujeme s nabídkou podobné spolupráce i další školy. Vzdělávání veřejnosti a zejména pak dětí a mládeže v oblasti ochrany zvířat, péče o psy a dobrovolnictví považujeme za klíčovou v cestě k odpovědnému přístupu ke zvířatům a k životu obecně a v této činnosti pokračujeme nadále. 


Bližší informace týkající se azylu a jeho činností získáte na e-mailové adrese utulek.liben@seznam.cz

Kontakt

Azyl opuštěných zvířat v Libni Jeřábová 1
190 00 Praha 9 - Libeň
běžný účet: 2400239001/2010
transparentní účet: 2201347667/2010
OTEVŘENO PRO PŘÍJEM VĚCÍ:
Út, Čt, So a Ne: 9-17hod
Zavřeno Pá, St a Po

OHLEDNĚ PSŮ VŽDY VOLAT !
__________
Spolek a sídlo
(pro poštu a fakturaci):
NADĚJE PRO ZVÍŘATA, z.s. Plickova 880/19 149 00 Praha 4 IČ: 22751475
Telefon:
605 256 960,
607 527 168
utulek.liben@seznam.cz